Bases

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya convoquen el setè premi de tràilers de llibres adreçat a joves, amb l’objectiu de dinamitzar i promoure la lectura, la cultura i les biblioteques.

S’entén per tràiler de llibre un vídeo curt que té com a objectiu presentar de manera breu i visual l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir aquell llibre.

A la pàgina web www.booktrailers.cat es poden consultar enllaços on es mostren exemples de tràilers de llibres i recomanacions de com ha de ser un tràiler de llibre.

1. Destinataris

Poden participar en el concurs els joves d’entre 12 i 18 anys domiciliats a Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.

Per participar cal:

 • Formar un equip integrat per un mínim de 2 persones i un màxim de 5 persones.
 • Cada equip pot presentar únicament un tràiler de llibre al concurs.
 • El tràiler de llibre ha de correspondre a un llibre, de lliure elecció i de qualsevol temàtica, que formi part del fons de les Biblioteques públiques de Catalunya, Illes Balears i/o País valencià. El tràiler de llibre ha de ser inèdit i no es pot haver presentat a cap altre concurs.
 • No s’acceptarà cap tràiler amb una durada de més de 3 minuts (exceptuant els crèdits).
 • El tràiler s’haurà de presentar en català.

2. Premis

Es premia el millor tràiler de llibre en cadascuna de les categories següents:

 • Categoria 1: El millor tràiler de llibre.
 • Categoria 2: El millor guió.
 • Categoria 3: El tràiler de llibre més creatiu.
 • Categoria 4: El tràiler de llibre més votat pels responsables de la xarxa de biblioteques públiques catalanes on s’han fet tallers de bibliotràilers.
 • Categoria 5: Premi al millor tràiler de llibre d’animació.

En les categories 1, 2, 3, 5  el jurat designa el grup guanyador. En la categoria 4 es premia el tràiler de llibre que hagi rebut més vots entre els diferents representants de la xarxa de biblioteques de Catalunya. S’escollirà un representant per biblioteca que haurà d’escollir el tràiler guanyador d’aquesta categoria.

Els premis consisteixen en:

Per a cadascun dels membres de l’equip guanyador:

 • Una càmera de vídeo esportiva / acció 4k.
 • Un lot de llibres.
 • Un diploma.
 • Un taller formatiu de com fer un guió i disseny d’un tràiler de llibre. Es realitzarà el mateix dia del lliurament de premis.

Als 3 equips finalistes de cada categoria:

 • Un taller de formació de com fer un guió i disseny d’un tràiler de llibre. Es realitzarà el mateix dia del lliurament de premis.
 • Un lot de llibres.
 • Un diploma.

3. Forma de participació

El termini de participació comença el dia 10 d’octubre de 2022 fins el dia 15 de gener inclòs.

Per participar en el concurs cal:

 • Publicar a Internet el tràiler de llibre (Youtube, Vimeo), en obert i d’accés públic. En cas que no estigui especificat cap enllaç no es valorarà.
 • Omplir el formulari de participació publicat a www.booktrailers.cat amb totes les dades correctaments especificades.

Quedaran fora de concurs els tràilers de llibres que no compleixin els requisits de les bases i les sol·licituds que es facin fora de termini.

4. Jurat i valoració

El Jurat està format per persones rellevants del món del llibre, la cultura i el màrqueting digital.

Es valorarà els següents criteris:

 • La creativitat. Es valorarà la idea original del vídeo, la concepció dels planos i la interpretació que l’equip hagi fet del llibre, així com els recursos creatius i audiovisuals que hagin utilitzat.
 • El guió. Es valorarà que la història i la manera de presentar-la sigui atractiva i atrapi a l’espectador.
 • La qualitat artística. Es valorarà que tingui diferents components artístics que enriqueixin el vídeo, ja sigui des de la interpretació, des de la gravació o des de la narració del vídeo.
 • La qualitat tècnica. Es valorarà que tècnicament el vídeo estigui ben gravat i que els recursos utilitzats siguin correctes.

5. Lliurament dels premis i comunicació dels guanyadors

Els premis seran lliurats en un acte públic el 24 de febrer de 2023 a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Si hi hagués algun canvi es faria saber amb antelació a la web de www.booktrailers.cat.

S’informarà i es convidarà a tots els participants a l’acte de lliurament de premis.

Els participants que hagin quedat finalistes d’alguna categoria es comunicarà via correu electrònic o telèfon. A la resta se’ls farà arribar també un correu informant que NO estan entre els finalistes.

Els equips guanyadors es donaran a conèixer públicament el mateix dia del lliurament de premis.

6. Avís legal

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

Els tràilers de llibres presentats seran propietat de l’autor. Se n’autoritza la còpia, la distribució i l’exhibició als organitzadors sempre que se n’especifiqui l’autoria i que no es faci servir amb finalitats comercials.

Els tràilers de llibres que participin al concurs han de ser de creació pròpia i els autors han de tenir els drets dels materials.

Els organitzadors declinen tota responsabilitat legal sobre el contingut dels tràilers de llibres. Els autors són els únics responsables legals del document i del seu contingut.

Els tràilers de llibres guanyadors hauran d’incloure el logotip del Departament de Cultura i la Universitat Oberta de Catalunya amb la menció del premi atorgat en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb el projecte premiat, sempre que es realitzin amb posterioritat a la concessió del premi.

7è concurs de bibliotràilers

Per a joves de 12 a 18 anys