Bases

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya convoquen el cinquè premi de tràilers de llibres adreçat a joves, amb l’objectiu de dinamitzar i promoure la lectura, la cultura i les biblioteques.

S’entén per tràiler de llibre un vídeo curt que té com a objectiu presentar de manera breu i visual l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir aquell llibre.

A la pàgina web www.booktrailers.cat es poden consultar enllaços on es mostren exemples de tràilers de llibres i recomanacions de com ha de ser un tràiler de llibre.

1. Destinataris

Poden participar en el concurs els joves d’entre 14 (nascuts l’any 2004) i 18 anys (nascuts l’any 1999) domiciliats a Catalunya.

Per participar cal:

 • Formar un equip integrat per un mínim de 2 persones i un màxim de 4.
 • Cada equip pot presentar únicament un tràiler de llibre al concurs.
 • El tràiler de llibre ha de correspondre a un llibre, de lliure elecció i de qualsevol temàtica, que formi part del fons de les Biblioteques públiques de Catalunya.
 • El tràiler de llibre ha de ser inèdit i no es pot haver presentat a cap altre concurs.
 • No s’acceptarà cap tràiler amb una durada de més de 4 minuts.

2. Premis

Es premia el millor tràiler de llibre en cadascuna de les categories següents:

 • Categoria 1: El millor tràiler de llibre
 • Categoria 2: El millor guió
 • Categoria 3: El tràiler de llibre més creatiu
 • Categoria 4: El tràiler de llibre més votat pel públic
 • Categoria 5: Premi especial Viquilletra
 • Categoria 6: Premi especial al millor tràiler de llibre de tema fantàstic

En les categories 1, 2, 3, 5 i 6, el jurat designa el grup guanyador. En la categoria 4 es premia el
tràiler de llibre que hagi rebut més ‘M’agrada’ de l’1 de setembre de 2018 al 20 d’octubre de 2018 en el canal de vídeo a Internet en què s’hagi penjat.

Els premis consisteixen en:
Per a cadascun dels membres dels equips guanyadors:

 • Una subscripció de 6 mesos a la plataforma Filmin
 • Un lot de llibres
 • Un diploma
 • Un taller de formació de com fer un guió i disseny d’un tràiler de llibre

Per a tots els equips finalistes:

 • Un taller de formació de com fer un guió i disseny d’un tràiler de llibre.

3. Forma de participació

El termini de participació comença el 22 de juny de 2018 i finalitza el 26 d’octubre de 2018.
Per participar en el concurs cal:

 • Publicar a Internet el tràiler de llibre (Youtube, Vimeo), en obert i d’accés públic.
 • Omplir el formulari de participació publicat a www.booktrailers.cat.
 • Quedaran fora de concurs els tràilers de llibres que no acompleixin els requisits de les bases i les sol·licituds que es facin fora de termini.

4. Jurat i valoració

El Jurat està format per persones rellevants del món del llibre, la cultura i el màrqueting digital.
Es valorarà els següents criteris:

 • La qualitat artística.
 • La creativitat.
 • El guió.
 • La qualitat tècnica.

5. Lliurament dels premis i comunicació dels guanyadors

Els premis seran lliurats en un acte públic. El lloc i la data seran comunicats amb antelació al web www.booktrailers.cat.

Els guanyadors seran informats per correu electrònic.

6. Avís legal

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

Els tràilers de llibres presentats seran propietat de l’autor. Se n’autoritza la còpia, la distribució i l’exhibició als organitzadors sempre que se n’especifiqui l’autoria i que no es faci servir amb finalitats comercials.

Els tràilers de llibres que participin al concurs han de ser de creació pròpia i els autors han de tenir els drets dels materials.

Els organitzadors declinen tota responsabilitat legal sobre el contingut dels tràilers de llibres. Els autors són els únics responsables legals del document i del seu contingut.

Els tràilers de llibres guanyadors hauran d’incloure el logotip del Departament de Cultura i la Universitat Oberta de Catalunya amb la menció del premi atorgat en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb el projecte premiat, sempre que es realitzin amb posterioritat a la concessió del premi.

6è concurs de booktrailers

Per a joves de 14 a 18 anys